Manshape – tanec ve Village

V letošním programu festivalu Prague Pride se tradičně objeví současné tanečního umění. Dílo Manshape norské choreografky K.Foss, které před několika lety vzniklo pro tanečníka, se z podnětu programové dramaturgie Prague Pride rozrostlo do podoby dvojitého sóla pro muže a ženu v provedení domácích umělců ze souboru ME-SA.

Základním tématem je gender a také mužství a otázka Co rozumíme pod pojmy mužský, maskulinní, mužnost? Inscenace, která je vytvořena ženou, z mnoha úhlů pohledu žasne nad tím, čím vším může být MUŽ, představuje průsečík činů a vjemů.

TVŮRČÍ TÝM
Idea, režie, choreografie: Karen Foss
Koncept: Karen Foss, Daniel Raček
Interpretace: Martina Hajdyla Lacová, Daniel Raček
Umělecká spolupráce: Honza Malík
Hudba: Jørgen Knudsen
Hudba a text: Lærke Grøndved
Hudební aranž a produkce: Leon Muraglia
Text: Leon Muraglia, Lærke Grøntved, Karen Foss
Světelný design, scénografie: Sigve Sælensminde, Katarina Ďuricová
Foto: Vojtěch Brtnický, Linda Průšová
Producent: kf Quiet Works, MESA/ Karolína Hejnová
Koproducent: TANEC Praha/PONEC-divadlo pro tanec
Za podpory: MKČR, Studio ALTA, Norwegian Foreign Ministry, Foundation for Performing Artists

Na co se díváme, jak vnímáme vlastnosti muže, ženy a toho, co je mezi nimi a co tyto kategorie přesahuje?
„To, co je soukromé, je soukromé. Co když to, co mě definuje, není jen gender? Pro mě existuje jen ČLOVĚK: bez ohledu na to, jakou podobu na sebe člověk vezme, v první řadě je to jeho konečné označení: je to ČLOVĚK. Kdybych si mohla vybrat, neměla bych gender vůbec žádný. Chtěla bych být vnímána jako PLNÝ NEBO PLNÁ ŽIVOTA. Odmítám být kategorizována jako muž, nebo žena. Myslím si, že jsem obojí. A víc než to. Pořád se pohybující. Těžko zachytitelná. Nikdy ne zcela pochopitelná. Nepokojně se proměňující. Nezadržujte mě. Nikomu do mě nic není – je to jasné?“

Choreografka chce, aby lidé měli svatý pokoj a cítili, že všichni respektují jejich osobní preference a sklony. (S výjimkou používání násilí.) Může být tato vyvážená rovnováha prostá genderu a plná lidskosti…? Taneční dílo, které ji zajímá, je tekoucí pohyb lidských těl – bez pohlaví, bez genderu, jen plný zázraku lidského bytí. Bytí člověkem. Průzračná plynulost tance a jeho choreografických tvarů hrají v jejím uměleckém záměru důležitou roli. V mysli i v těle a s planoucím srdcem.

Foss je etablovaná taneční a divadelní tvůrkyně a filozofka. Jako autorka předkládá nepohodlná a důležitá společenská témata, vyvolává mnohé otázky a úvahy, často neklidné, které v divákovi dlouho rezonují. Foss přináší na taneční scénu specifický způsob přemýšlení o tanci, který není v mezinárodním kontextu obvyklý. Její projekty v sobě nesou punc hledačství a novátorství. Foss nepřestává otevírat prostor k diskuzi nad tím, co je či není představení současného tance a jak můžeme posouvat hranice tohoto pojmu společně s diváky a dalšími umělci dále.

Vstup zdarma.