Lékařem v Antarktidě. Nejvzdálenější univerzitní kampus (přednáška)

Pavel Ševčík měl tu čest být v roce 2011 prvním lékařem na stanici J. G. Mendela brněnské Masarykovy univerzity na ostrově James Ross v Antarktidě.

Dva a půl měsíce trvající cesta na nejvzdálenější kontinent, parta zapálených přírodovědců, plavba rozbouřeným Drakeovým průlivem, rozlehlá, dramatická, fotogenická, zdánlivě opuštěná krajina, obývaná velkými savci. Podělí se s vámi o bohaté zážitky, vzpomínky, zkušenosti i četné fotografie.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF Ostravské univerzity. Hlavní autor a editor čtyř monografií, mj. Intenzivní medicína, která se dočkala tří vydání.
Více než čtvrt století je vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), po dvě volební období byl členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu.

Více informací naleznete na Facebooku.

Úvodní obrázek – zdroj: Knihovna Jiřího Mahena v Brně