Zahajovací koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK s finským šéfdirigentem

Když poprvé nový šéfdirigent otevírá sezónu, jde o událost nanejvýš slavnostní a pamětihodnou. Navíc s programem tolik podobným Pietari Inkinenovi, který je rovněž moderní i klasický. Symbolicky se na koncertech snoubí hudba česká s finskou. Pietari se také poprvé setká s houslistou Pavlem Šporclem, přičemž k houslím má mladý Fin obzvláště blízko – sám ve své kariéře dlouho střídal taktovku se smyčcem. Program sjednocuje americká nit, neboť Martinů první houslový koncert zůstal zapomenut až do roku 1968, kdy byl jeho rukopis nalezen ve Washingtonu. Světovou premiéru provedl Chicago Symphony Orchestra za řízení Georga Soltiho. Houslového partu se tehdy ujal Josef Suk.

16. 9. 10:00 – Veřejná generální zkouška

16. 9. 19:30 – Předplatné: Cyklus A

17. 9. 19:30 – Předplatné: Cyklus B

SOUTĚŽ O VSTUPENKY

Pavel ŠPORCL | housle

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Program koncertu:

ESA-PEKKA SALONEN LA Variations (česká premiéra)

BOHUSLAV MARTINŮ Koncert pro housle a orchestr č. 1 H 226

ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“

Rezervace vstupenek a další informace o programu zde.

Koncerty se konají pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy, a J. E. Heleny Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice.

SETKÁNÍ S UMĚLCI 17. 9. 2015 18.15 hod.

 

Text a obrázek – zdroj: fok.cz

.