Workshop pro začínající překladatele ze severských jazyků 21. 4.

Skandinávský dům ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) pořádá v pátek 21. dubna 2017 workshop určený začínajícím překladatelům literárních textů ze severských jazyků.

Workshop bude rozdělen do dvou větších bloků – první část se zaměří nejčastější stylistické chyby při překladu ze severských jazyků do češtiny a doplní ji  blok o skloňování severských osobních jmen v češtině; druhá část bude věnována praktickému minimu o vydávání knih. Všechny části workshopu doplní praktická část.


PODROBNÝ PROGRAM (workshop 21. 4.)

10.00 Zahájení workshopu, úvodní slovo, prezentace JTP

10.15 NEJČASTĚJŠÍ STYLISTICKÉ CHYBY PŘI PŘEKLADU ZE SEVERSKÝCH JAZYKŮ DO ČEŠTINY + praktická část
HOST: Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny a jazyková redaktorka

12.00–12.30 Přestávka na oběd

12.30 SKLOŇOVÁNÍ SEVERSKÝCH OSOBNÍCH JMEN V ČEŠTINĚ + praktická část
HOST: Kamila Smejkalová, vedoucí Oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

13.30 „OD PODPISU SMLOUVY K TISKU KNIHY“ – PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE
Oslovení nakladatele, typy smluv a zdanění honorářů, obsah autorské smlouvy, férový honorář, realistický termín, komunikace a spolupráce s jazykovým a odpovědným redaktorem, autorská práva na originál a překlad, upozornění na nekalé praktiky některých nakladatelů
Praktická část: vzorová autorská smlouva pro překladatele
HOSTÉ: Anna Halfarová, redaktorka nakladatelství Host; Jitka Hanušová, překladatelka z finštiny a redaktorka nakladatelství XYZ; moderuje překladatel a externí jazykový redaktor Michal Švec

15.00 OTEVŘENÁ DISKUSE – témata dle zájmu účastníků


Účast je možná pouze na základě povinné registrace a zaplacení účastnického poplatku. Kapacita je omezena na 15 účastníků, kteří se přihlásí nejdříve.

Podmínkou účasti je dobrá znalost některého z větších severských jazyků (dánština, finština, islandština, norština, švédština). Vlastní zkušenosti s překladem do češtiny alespoň z univerzitních seminářů výhodou. Workshop je vhodný zejména pro vysokoškolské studenty severských jazyků nebo čerstvé absolventy.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 300/250* Kč
* Sleva platí pro studenty, členy Skandinávského domu a/nebo členy JTP.

Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Workshop se koná ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů a je součástí projektu Severská literaturura v srdci Evropy 2017, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

          

 

Ilustrační obrázek – zdroj: nationalcollective.com