Výstava: Slavnosti estonského tance

Lidový tanec a zpěv si po celé 20. století až do dnešních dnů zachovaly v Estonsku velký význam. Hodnota a význam tradice lidového zpěvu a tance jsou v Estonsku tak silné, že v roce 2003 byly zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Seznámit se s nimi můžete na výstavě, kterou připravila nezisková organizace Muzeum slavnosti estonského tance (MTÜ) ve spolupráci s Muzeem slavnosti písní v Tartu a vypracovala Angela Arraste a výtvarníkem Peetr Paasmäe. Výstava je uspořádána u příležitosti stoletého výročí Estonské republiky (více v angličtině na www.ev100.ee/en).

Výstavu zahájí velvyslanec Estonské republiky Sten Schwede 1. 6. 2017 v 17:15. Na vernisáži vystoupí studenti taneční katedry HAMU pod vedením MgA. Marie Fričové Ph.D. Výstavu v ČR zorganizovala a zkoordinovala PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.,  z Česko-estonského klubu, ve spolupráci s Estonským velvyslanectvím v České republice.

Výstavu doplní přednáška Iivi Zájedové:

29. 6. 18:00 „Úloha kulturních festivalů u Estonců v exilu“

Přednáška vychází ze studie prováděné mezi estonskými emigranty a jejich potomky v zahraničí v diasporách Estonců (Německo, Švédsko, Anglie, USA, Kanada a Austrálie). Cílem bylo získat přehled o estonských kulturních akcích a slavnostech konajících se za účelem zachování estonské etnické identity hlavně v zahraničí po druhé světové válce v letech 2008-2015. Přednáška bude doprovázena krátkými filmovými úryvky.