Výstava Paint Job mladých litevských umělců

Nekomerční brněnská Galerie Klubovna zahájila severský rok výstav.

První výstava letošního roku představuje mladou litevskou dvojici, Tomase Sinkevičiuse a Viltė Bražiunaitė (oba ročník 1991). Na litevské scéně nepůsobí dlouho, i přesto již získali status osobité a výrazné umělecké dvojice nastupující mladé generace. Oba autoři nejprve vystudovali ateliér Fotografie a Nových Médií na tamější Akademii ve Vilniusu. V cestě za dalšími studii se dvojice rozdělila do dvou měst – Stockholmu a Vídně, kde také v současné době oba žijí. Tomas získal magisterský titul na švédské univerzitě Konstfack ve Stockholmu, zatím co Viltė pokračuje její studia na vídeňské Akademii.

Umělecké praxe obou autorů se zabývá pozdním kapitalismem, jenž utváří nový způsob subjektivity – jde o formu života, jejíž podmínky nejsou určovány jeho vlastními fyzickými potřebami, ale jsou stanoveny požadavky globálního kapitalismu.

Pro výstavu „Paint Job“ vytváří umělecká dvojice nedefinované průmyslové prostředí, které čelí reprezentaci organických těles: skrze stopy, ztráty či jejich potřeby. Reflektuje vztah prodeje farmářů a divokých lososů, který je vyvolaný produkcí a vykořisťováním. Instalace tak přináší dva pohledy na vztahy: na společenskou třídu, která je zastoupena v podobě chladného náhrdelníku a ryba, jenž je v současné době uměle barvena za použití chemických pigmentů v aquakultuře. Napodobována lososová barva je paradox toho, co zažíváme a vidíme přirozeně v přírodě.

Na výstavě tak autoři prezentují 3D video projekci a zinkové sochy v podobě simulujících lososových filet, na kterých je použito stejné barvivo jako s ním v současné době pracují farmáři. Zda se naše těla stávají umělým výrobkem nebo je to pouze výsledek samotných kulturních dějin v období kapitalismu, je již otázka mířena na samotného diváka.

Otevřeno: út a čt 17–19