Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 si klade za cíl připomenout
české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu během čtyřiceti let totality v Československu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy. Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení.

Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové, včetně ukázek z korespondence. Vizuální podobu výstavy vytvořil grafik Milan Krištůfek, za obsahovou náplň zodpovídá tým nakladatelství Elg ve spolupráci s PhDr. Vladimírem Urbánkem, Ph.D. z Filosofického ústavu AV ČR a s nezávislou badatelkou Mgr. Evou Spira. Putovní výstava je realizována na 11 dvojjazyčných oboustranných panelech (česky a norsky) a v průběhu let 2017 a 2018 procestuje postupně Norsko a Českou republiku.

Středa 15. listopadu 2017, 18:00, Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Vyprávění Já, Láďa z dílny spolku Storytelling CZ zahájí komentovanou prohlídku pro veřejnost. Karolína Stehlíková z nakladatelství Elg, z. s. následně provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Více (včetně informací o pohybu putovní výstavy) na https://miladablekastad.com/

Výstava vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem AVČR a za podpory Ministerstva
kultury ČR, Nadace Solgløtt, výzkumného programu AVČR Strategie AV21 a nadace
NORLA.