Výstava Dánští Židé v Terezíně na FF UK

Srdečně Vás zveme na výstavu o dánských Židech v Terezíně, kterou připravila skandinávistika FF UK u příležitosti 80 let od příjezdu dánských Židů do terezínského ghetta.

Výstava již byla k vidění v Terezíně, vernisáž na FF UK se odehraje v rámci Týdne humanitních věd 15. listopadu ve 14:30. Výstava bude umístěna ve 3. patře hlavní budovy FF UK a k vidění bude až do 15. ledna 2024.

Příběh židovské menšiny v Dánsku je v kontextu holokaustu ojedinělý. Většina dánských Židů válku přežila – zejména díky odporu dánské společnosti k antisemitismu. Do osudu tamní židovské menšiny je
zároveň vpleten příběh 80 dětí z Československa, které v Dánsku našly útočiště před nacistickou zvůlí. — Většina Židů žijících v Dánsku se před perzekucí zachránila útěkem do sousedního Švédska. Na pět set
Židů přesto nacisté poslali do terezínského ghetta. Dánské úřady jim po celou dobu pomáhaly. V předvečer kapitulace se je podařilo evakuovat do Švédska.

Prožitek holokaustu, s nímž po návratu konfrontovali dánskou společnost, je spojován zejména s Terezínem. Ten se stal symbolem válečného utrpení dánských Židů, ale také symbolem severské solidarity.

Výstava přináší svědectví Seveřanů, kteří se proti své vůli ocitli na našem území.

Výstavu připravilo oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy v rámci projektu Česko-severská memorabilia: demokracie a aktivní občanství ve vysokoškolské výuce řešeného v letech 2022–2024 na Filozofické fakultě v Praze. Projekt je financován Fondy EHP (projekt č. EHP-CZ-ICP-4-009). Na výstavě spolupracovalo Dánské velvyslanectví v Praze a Památník Terezín.

Koncept a realizace: Vendula V. Hingarová
Texty: Vendula V. Hingarová, Helena Březinová
Odborné konzultace: Therkel Stræde
Překlady z dánštiny: Antonín Bílek, Anna Fenclová, Veronika Fimbingerová, Alena Fröhlichová, Klára Galuščáková, Veronika Johánková, Jan Mrva, Lisa-Anna Žáková
Grafika: Eva Holá