Výstava Aaltova příroda v Pardubicích

Alvar Aalto byl významný finský architekt a designér, jehož dílo mělo neobyčejně široký rozsah nejen v oboru architektury, ale také designu. Jeho fascinace tradiční finskou architekturou, kosmopolitní založení a hledání rovnováhy mezi člověkem, přírodou a stavbami ho zavedly k japonské stavební tradici. Výstava se zaměřuje na méně známé a lehce opomíjené období jeho tvorby, ve kterém se zajímal o tradiční japonskou architekturu. Ve 30. letech inspirován jejími myšlenkami a ideály hledal v době standardizace návrat k přírodě a člověku. Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích je reprízou prezentace, která vznikla
v rámci mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura, pořádaného ostravským Kabinetem architektury ve spolupráci s Universitou Aalto v Espoo ve Finsku.

Kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Eliška Jedličková

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

pátek /11.10./ 17:00/ Dům U Jonáše
Městské slavnosti – Pardubice v novém kabátě

komentovaná prohlídka výstavy Aaltova příroda s Tadeášem Goryczkou

čtvrtek /24.10./ 16:30/ Dům U Jonáše
workshop: Architektonická huť – veřejný prostor
O východiscích a dopadech architektury bude diskutovat a krátké architektonické úkoly všem návštěvníkům rozdávat architekt Přemysl Kokeš.

úterý /29.10./ 17:00/ Dům U Jonáše
přednáška: Dům, zahrada, krajina. Současná česká architektura a její přírodní rámec –Jana Tichá na přednášce představí náhled na problematiku současné architektury a jejího vztahu k přirozenému prostředí.

úterý /7.11./ 16:30/ Dům U Jonáše
přednáška: Mezi zmarem a konverzí – Tomáš Med
Jaké jsou možnosti dočasného zapojení opuštěných průmyslových budov a areálů do života v době příprav jejich rozsáhlých stavebních přestaveb a konverzí?

Více informací na www.vcg.cz/aaltova-priroda