Vedlejší efekty informačního věku: S Thomasem Hyllandem Eriksenem o jeho knihách

Kam se ztrácí čas? Kde visí klíče k naplněnému životu? Žerou krysy také digitální odpad?

Skandinávský dům Brno ve spolupráci s Nadací Partnerství pořádá v rámci festivalu Týdny norské literatury debatu s norským sociálním antropologem Thomasem Hyllandem Eriksenem o jeho knihách Tyranie okamžiku, Syndrom zlého vlka a Odpady publikovanými nakladatelstvím Doplněk. Tématy těchto knih jsou vedlejší efekty informačního věku.

S autorem bude debatovat překladatelka jeho knih Daniela S. Zounková.

Norsky, tlumočeno do češtiny.
Vstupné: 50 Kč (pro členy Skandinávského domu zdarma)

Thomas Hylland Eriksen (*1962) je profesorem sociální antropologie na univerzitě v norském Oslu. Jeho bádání je zaměřeno na dvě fundamentální témata: porozumění současnému světu a pochopení, co znamená být člověkem. Většina jeho děl má srovnávací a interdisciplinární charakter. Hlavními okruhy jeho vědeckého zájmu jsou etnicita, nacionalismus, globalizace a multikulturalismus, a to jak ve skandinávském, tak celosvětovém kontextu. Je autorem několika učebnic antropologie a spřízněných oborů. Kromě odborných děl je Eriksen autorem řady esejů a publikací určených běžným čtenářům, pravidelně přispívá do novin a živě se účastní společenských debat na nejrůznější témata. V roce 2002 mu Norská vědecká rada udělila cenu za „imponující nasazení při zprostředkování a popularizaci vědy“.  Je také členem Norské akademie věd a externím vědeckým členem Max-Planck-Gesellschaft. Jeho knihy byly přeloženy do 22 jazyků.

Eriksenovy knihy z produkce nakladatelství Doplněk budou na místě k zakoupení za zvýhodněné ceny.

Thomas Hylland Eriksen přijíždí do Brna na pozvání Katedry divadelních studií Masarykovy univerzity. Ve středu 20. 3. od 14 h prosloví v Univerzitním kině Scala přednášku určenou pro akademickou veřejnost Overheated Identities: Ideological Frictions in the World of 2019.

V pátek 22. 3. od 13 h Thomas Hylland Eriksen vystoupí na křtu knihy
Ethnic Groups and Boundaries Today: The Legacy of 50 Years, již editoval spolu s Markem Jakoubkem z Ústavu etnologie FF UK.