Večery s Bergmanem | Hanba

Dvojice Eva (Liv Ullmannová) a Jan (Max von Sydow) jsou hudebníci, jejichž orchestr byl rozpuštěn a oni se uchýlili na ostrůvek, kde pěstují ovoce a zeleninu. Všude už dlouho běsní a stále víc se nebezpečně blíží chaotická válečná vřava, v níž bojují intrikáni proti intrikánům. Jak obstojí charaktery obou umělců v konfrontaci s bezprostřední hrubostí a brutalitou?

Tématem jedné z nejradikálnějších filmových alegorií Ingmara Bergmana jsou reakce na to, jak politikáři a šíbři u moci manipulují a pokořují v lidech jejich vlastní svobodu, rozum, cit i vkus, což jsou jevy stále víc aktuální.

Možná je tedy dobře, že k širšímu tuzemskému publiku se toto prorocké Bergmanovo dílo, které má na svém kontě 10 cen a 5 nominací, dostalo teprve před dvěma lety. Kameramanem netypicky akčního bergmanovského filmu s minimem dialogů je Sven Nykvist.

Promítání doprovodí úvodním slovem a závěrečnou debatou filmový historik PhDr. Vladimír Hendrich, PhD.

Více informací včetně vstupenek naleznete zde.

Úvodní obrázek – zdroj: Kino Atlas