Večer finské poezie

Představení antologie Bílé přeludy na vlnách, která je pro české čtenáře vůbec první možností seznámit se ve větší míře s finskou poezií. Zahrnuje přes sedmdesát autorů od poloviny 16. století do 80. let 20. století v reprezentativním historickém průřezu.

  • PRAHA: 21. 9. 19:00 Kampus Hybernská
  • BRNO: 29. 9. 19:00 Kavárna Trojka

Knihu představí editor Michal Švec a zástupci překladatelského týmu z řad studentů, absolventů i pedagogů. Během večera bude řeč o úskalích překladu poezie z jazyka tak odlišného češtině, specifikách finské lyriky i perličkách z přípravy antologie. Zazní také básně ve finských a švédských originálech i českých překladech.

Antologii bude na místě možné zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Vstupné dobrovolné

Kniha vznikla v rámci tříletého projektu realizovaného na oddělení finských studií FF UK a financovaného Grantovou agenturou UK.

Akce probíhá v rámci festivalu Skandinávského domu Týdny finské literatury a koná se za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, statutárního města Brna a Velvyslanectví Finska v ČR.