Valná hromada Skandinávského domu

Jako každý rok je opět načase opět svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Schůze valné hromady se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2016 od 18:00 v přednáškové místnosti na Norském velvyslanectví v Praze, Hellichova 1 (projděte dveřmi naproti vrátnici, po schodech do prvního patra a pak vlevo).

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání, pokud byste rádi do programu zařadili další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do úterý 16. února 2016.

Prosíme všechny, aby si s sebou vzali členské kartičky. Pokud Vám již vypršela platnost, na místě bude možné si členství prodloužit.

Nově prosíme všechny, kteří se na valnou hromadu chystají, o potvrzení účasti e-mailem na johana@skandinavskydum.cz.

Program jednání:

  1. Prezence, kontrola členských kartiček, možnost prodloužit členství
  2. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  3. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2015
  4. Zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2015
  5. Zpráva kontrolní komise za rok 2015
  6. Plán činnosti na rok 2016
  7. Přehled financování na rok 2016 a orientační návrh rozpočtu
  8. Různé

Těšíme se na Vás!

(Zdroj obrázku – http://campaign.visitnorway.com)