Valná hromada Skandinávského domu

Jako každý rok je opět načase svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Ta se uskuteční v pátek 2. března 2018 od 18:00 netradičně v Goethe-Institutu v Praze, Masarykovo nábřeží 32.

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání. Pokud byste do programu chtěli zařadit nějaký další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do úterý 27. února 2018. Stejně tak prosíme všechny, kteří se na valnou hromadu chystají, o potvrzení účasti e-mailem na adela@skandinavskydum.cz.

Prosíme všechny, aby si s sebou vzali členské kartičky. Pokud vám již vypršela platnost, na místě bude možné si členství prodloužit. Na místě lze také členství založit.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Prezence, kontrola členských kartiček, možnost prodloužit členství
2. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
3. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2017
4. Zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2017
5. Zpráva revizní komise za rok 2017
6. Plán činnosti na rok 2018
7. Přehled financování na rok 2018 a orientační návrh rozpočtu
8. Různé

Těšíme se na Vás!