Valná hromada Skandinávského domu 2023

Zajímá vás, jaké aktivity plánujeme na příští rok? Kolik akcí jsme uspořádali v letošním roce a které byly divácky nejúspěšnější? V jaké fázi je rekonstrukce knihovny nebo jak se nám daří na sociálních sítích?

Odpovědi se dozvíte na schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Zhodnotíme dobíhající rok z hlediska aktivit i hospodaření a představíme naše plány na rok 2024. Po dvou letech také opět zvolíme členy výkonného výboru a revizní komise.

Zasedání se uskuteční ve středu 29. listopadu 2023 od 19:00, a to v prostorách naší kanceláře na Dejvické ulici 3, Praha 6.

Členy prosíme o potvrzení účasti e-mailem na info@skandinavskydum.cz. Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Valná hromada je přístupná všem členům spolku s platným členstvím. Pokud Vám členství již vypršelo, na místě bude možné je prodloužit.

Níže naleznete orientační program jednání. Pokud byste do programu chtěli zařadit nějaký další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do neděle 26. listopadu 2023.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  2. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2023
  3. Průběžná zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2023
  4. Zpráva revizní komise za rok 2023
  5. Plán činnosti na rok 2024
  6. Přehled financování na rok 2024 a orientační návrh rozpočtu
  7. Schválení výše členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby
  8. Volba členů výkonného výboru a revizní komise
  9. Různé

Těšíme se na Vás!