Valná hromada Skandinávského domu 2022

Zajímá vás, jaké aktivity plánujeme na příští rok? Kolik akcí jsme uspořádali v roce 2022 a kolik je navštívilo/zhlédlo diváků? Jak si Skandinávský dům vede po finanční stránce a do čeho jsme v uplynulých měsících investovali nejvíce?

Jako každý rok je opět načase svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Zhodnotíme dobíhající rok z hlediska aktivit i hospodaření a představíme naše plány na rok 2023. Zasedání se uskuteční v pondělí 5. prosince 2022 od 18:00, a to v prostorách naší kanceláře na Dejvické ulici 3, Praha 6.

Členy prosíme o potvrzení účasti e-mailem na info@skandinavskydum.cz.

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání. Pokud byste do programu chtěli zařadit nějaký další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do čtvrtka 1. prosince 2022 vč.

Valná hromada je přístupná všem členům spolku s platným členstvím. Pokud Vám členství již vypršelo, na místě bude možné je prodloužit.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  2. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2022
  3. Průběžná zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2022
  4. Zpráva revizní komise za roky 2021 a 2022
  5. Plán činnosti na rok 2023
  6. Přehled financování na rok 2023 a orientační návrh rozpočtu
  7. Schválení výše členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby
  8. Různé

Těšíme se na Vás!