Valná hromada Skandinávského domu

Jako každý rok je opět načase opět svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Schůze valné hromady se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 18:00 v přednáškové místnosti na Norském velvyslanectví v Praze, Hellichova 1 (projděte dveřmi naproti vrátnici, po schodech do prvního patra a pak vlevo).

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání, pokud byste rádi do programu zařadili další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do úterý 21. února 2017.

Prosíme všechny, aby si s sebou vzali členské kartičky. Pokud Vám již vypršela platnost, na místě bude možné si členství prodloužit.

Nově prosíme všechny, kteří se na valnou hromadu chystají, o potvrzení účasti e-mailem na johana@skandinavskydum.cz.

Program jednání:

  1. Prezence, kontrola členských kartiček, možnost prodloužit členství
  2. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  3. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2016
  4. Zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2016
  5. Zpráva revizní komise za rok 2016
  6. Plán činnosti na rok 2017
  7. Přehled financování na rok 2017 a orientační návrh rozpočtu
  8. Volba předsedy, místopředsedy, členů výkonného výboru a revizní komise
  9. Různé

Těšíme se na Vás!

Zdroj obrázku: www.sokol-radotin.cz