Tróndur Patursson

Příroda, stejně jako lidé, má svou auru, své vyzařování. A právě to chci mimo jiné zachytit ve svých dílech.“ (Tróndur Sverri Patursson)

Tróndur Sverri Patursson se narodil 1. března 1944 na Faerských ostrovech. Tento excentrický světoběžník a umělec je považován za jednoho z nejlepších současných malířů z Faerských ostrovů.
Kromě malířství se věnuje i sochařství, zvláště vysoko ceněné jsou jeho jedinečné malby na sklo a skleněné instalace a jeho návrhy zdobí řadu faerských poštovních známek.

Studium malířství zahájil u soukromých učitelů na rodných Faerských ostrovech a později v Kodani, akademického vzdělání se mu dostalo ale až na Státní uměleckoprůmyslové škole a Státní akademii umění v Oslu. Mezi jeho nejslavnější díla patří vitráže v řadě faerských kostelů a Tornbjergském kostele v Odense, které vznikly na počátku 90. let 20. století.

Paturssonovým nejzajímavějším počinem je ale zcela jistě instalace Kosmický prostor (Kosmisk rom) nacházející se v Kodani. Instalace je tvořená desítkami skleněných tabulek a zrcadel tvořící dojem téměř nekonečného prostoru. Sám autor tvrdí, že důmyslnou hrou odrazů dosáhl dojmu, že pod nohama i nad hlavou diváka se nachází prostor o hloubce, respektive výšce 700 metrů! Inspirací pro vytvoření díla se Paturssonovi stala jeho dobrodružná 106 denní plavba na bambusové lodi z Číny do Ameriky. Během plavby se prý umělec dostal do takové blízkosti moře a jeho rytmu, že pocítil mystický pocit sounáležitosti s ním a právě tento pocit má dílo zprostředkovat návštěvníkovi instalace.

 

Autorka článku: Lucie Chánová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: no.wikipedia.org