Tisková konference u příležitosti slavnostního ukončení dvou projektů tzv. Norských fondů

Pozvánka na tiskovou konferenci u příležitosti slavnostního ukončení dvou projektů „norských fondů“ Norway and EEA Grants

Oblast česko-norské spolupráce v segmentu terciálního vzdělávání

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity

a

University College in Southeast Norway
Bø i Telemark

ve čtvrtek 15. září 2016 12.00 – 13.15
na VUT Brno, Antonínská 1, Štukový sál

prezentují výsledky a výstupy projektů

Language acquisition in the context of traditional and contemporary culture in Norway (NF-CZ07- ICP-4- 330-2016)
Výuka jazyka v kontextu tradiční a současné kultury Norska
Projekt institucionálního rozvoje: profil výuky v rámci oboru “Norský jazyk a literatura”  ̶ společná antologie norských textů, e-learning, studentský workshop. Filologické, areálové
a kulturní aspekty malého oboru s dlouhou tradicí.

Norwegian Literature: Location experience and European perspectives
(NF-CZ07- MOP-4- 329-2016)
Norská literatura: Zážitek přímo na místě a evropské kontexty
Projekt mobility studentů po stopách klasické i současné norské literatury krajem Telemark v červnu 2016.

Program za účasti velvyslankyně Norského království v ČR doprovodí uměleckým vystoupením Smyčcové trio Gideon (Pavel Wallinger, Karel Plocek, Jan Škrdlík)

Koordinátorka Doc.PhDr. Miluše Juříčková, CSc.