Thor Heyerdahl

6. října 1914 se narodil norský dobrodruh, mořeplavec, spisovatel, archeolog a antropolog Thor Heyerdahl. Zemřel 18. dubna 2002. Proslavil se zejména svými odvážnými plavbami na balsovém voru Kon-Tiki a rákosovém člunu Ra. Obě plavidla je v dnešní době možné spatřit na vlastní oči v Muzeu Kon-Tiki, které se nachází na poloostrově Bygdøy v norském hlavním městě Oslo. Každoročně sem proudí desetitisíce turistů. Řada z nich přijede vybavena četbou knih, v nichž Heyerdahl své výpravy zdokumentoval. Knihy jsou plné dobrodružství, napětí a odvážných teorií. Tak vznikly tituly jako Ve znamení Kon-Tiki, Aku-Aku, Výpravy Ra, Tigris či Fatu Hiva.

Thor Heyerdahl zasvětil život bádání především o mimoevropských civilizacích. Na ostrově Fatu Hiva zkoumal polynéskou kulturu a velmi ho zajímaly také civilizace Jižní Ameriky. Od 50. let řídil vykopávky na Velikonočním ostrově. O cenných nálezech z tohoto ostrova ležícího v Tichém oceánu se pak poutavě rozepsal v knize Aku-Aku. O jeho objevy se mimo jiné zajímal také známý český experimentální archeolog Pavel Pavel. Společnými silami se jim v 80. letech podařilo uskutečnit experiment přesunu obrovské domorodé sochy jen dvěma desítkami lidí. Výpravy Ra měly zase dokázat souvislost mezi jihoamerickými indiány a dávnými kulturami v Africe a na Středním Východě.

Největší věhlas nicméně Heyerdahlovi přinesla plavba na voru Kon-Tiki, na kterou se spolu s dalšími pěti muži vydal v roce 1947. Výprava měla podpořit teorii, podle níž může polynéské obyvatelstvo odvozovat svůj původ od jihoamerických a nikoli asijských kultur, jak se do té doby domnívala většina odborníků. Plavba, přestože vor zakončil svou pouť dramatickým ztroskotáním na atolu Raroia, byla velmi úspěšná. Za 101 dní překonali Heyerdahl a jeho posádka celkem 6 880 kilometrů. Kniha Ve znamení Kon-Tiki byla přeložena do více než 70 jazyků včetně češtiny a stal se z ní skutečný bestseller. Film o výpravě získal v roce 1951 Oscara za nejlepší dokument. V roce 2012 byl o Heyerdahlově plavbě na voru Kon-Tiki natočen stejnojmenný norsko-britský dobrodružný film. Snímek byl poté nominován na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film.

 

Autorka článku: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: kon-tiki.no