Sympozium o menšinových jazycích na Severu

Ústav germánských studií FF UK pořádá ve dnech 25.–26. 4. 2024 sympozium Minority Languages and Language Policies in The Nordic Countries, na němž vystoupí osm lingvistů i představitelů menšinových jazyků ze všech severských zemí. Jednacím jazykem je angličtina. Registrace předem prostřednictvím tohoto odkazu nebo přiloženého QR kódu. Všichni zájemci o široké spektrum severských jazyků vítáni!

Podrobný program v příloze.