Studentská soutěž o nejlepší recenzi na severskou knihu

Severská velvyslanectví v Praze a Skandinávský dům vyhlásily v rámci literární kampaně #ReadNordic soutěž pro studenty středních škol o nejlepší recenzi na severskou knihu. Uzávěrka soutěže byla v pátek 22. dubna 2016. Odborná porota ve složení Jan Dlask (finštinář, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Barbora Grečnerová (norštinářka, překladatelka, šéfredaktorka severských sekcí časopisu ILiteratura), Jitka Jindřišková (norštinářka, překladatelka, koordinátorka #ReadNordic), Markéta Kliková (dánštinářka, překladatelka), Marie Voslářová (švédštinářka, překladatelka, redaktorka časopisu ILiteratura) příspěvky ohodnotila a součet přidělených bodů stanovil následné konečné pořadí:

1. Sára Zeithammerová (Nový PORG, Praha)
– Jo Nesbø: Spasitel

2. Štěpánka Badinová (Gymnázium Tišnov)
– Catharina Ingelman-Sundbergová: Půjčiti stříbro, loupiti zlato

3. Věra Škodová (Střední škola KNIH, o.p.s., Brno)
– Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy

4.-5. Dominika Korcanová (Gymnázium Olomouc – Hejčín)
– Jonas Karlsson: Místnost

4.-5. Lucie Šajnarová (Gymnázium Omská, Praha)
– Johanna Sinisalo: Ne před slunce západem

6. Tereza Zapotilová (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha)
– Lena Anderssonová: Svévole

7. Tereza Čechová (Gymnázium Jana Keplera, Praha)
– Katja Kettu: Porodní bába

8. Michaela Horná (Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava)
– Arto Paasilinna: Stará dáma vaří jed

9. Aneta Hřebejková (Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany)
– Elias Lönrot: Kalevala

10.-11. Barbora Jurková (Gymnázium Benešov)
– Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy

10.-11. Eliška Truhlářová (VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice)
– Viveca Sten: Tiché vody

DĚKUJEME ZA VŠECHNY ZASLANÉ RECENZE A VÝHERCŮM GRATULUJEME!

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v sobotu 14. května 2016 od 12.30 na veletrhu Svět knihy Praha (Výstaviště Praha Holešovice, Průmyslový palác – severský stánek S201 ve střední hale). Všechny vítěze budeme kontaktovat.


ZADÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní text musí splňovat následující kritéria:

  • Je recenzí na libovolnou severskou knihu*, která vyšla v českém překladu;
  • obsahem, stylem a formou odpovídá požadavkům na slohový útvar recenze;
  • má minimální rozsah 3 000 a maximální rozsah 6 000 znaků (vč. mezer).

Texty do soutěže přijímáme výhradně v elektronické podobě na e-mailu info@readnordic.cz, nejpozději do pátku 22. dubna 2016 (včetně).

Výběr z nejlepších recenzí bude uveřejněn na webovém portálu iLiterarura.cz! Autoři nejlepších tří dostanou jedinečnou možnost zažít osobní setkání s vybraným severským autorem (Meet&Greet) na veletrhu Svět knihy Praha 2016. V rámci setkání bude možné provést s autorem exkluzivní rozhovor např. do školního časopisu či pro kampaň #ReadNordic (tlumočení v případě potřeby zajištěno). Ceny za první tři místa budou slavnostně předány na veletrhu Svět knihy Praha 2016 dne 14. 5. 2016.

* Severskou knihou se míní kniha, která byla původně vydána v jednom ze severských jazyků (dánština, faerština, finština, grónština, islandština, norština, sámština, švédština) nebo jejímž autorem/autorkou je občan/ka Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska či autonomních území přináležejících k těmto státům. Soutěžící si mohou knihu k recenzi vybrat z přiložených tipů, ale mohou zvolit i jakýkoli jiný v češtině vydaný severský titul.

 

CENY PRO VÍTĚZE

1. MÍSTO
Voucher na nákup
v dánském obchodě Tiger v hodnotě 3 500 Kč
Pozvánka pro dvě osoby na slavnostní recepci se severskými spisovateli 14. května 2016
Meet&Greet – setkání s vybraným severským autorem na veletrhu Svět knihy Praha 2016

2. MÍSTO
Voucher na nákup
knih od nakladatelství Egmont v hodnotě 2 000 Kč
Meet&Greet – setkání s vybraným severským autorem na veletrhu Svět knihy Praha 2016

3. MÍSTO
Sada dvou dánských designových lamp od společnosti LampLab
Slevový voucher na nákup knih v internetovém knihkupectví Kosmas v hodnotě 500 Kč
Meet&Greet – setkání s vybraným severským autorem na veletrhu Svět knihy Praha 2016

4.–10. MÍSTO
Speciální knižní ceny
– severské knihy v českém překladu s vlastnoručním věnováním autora.

 

TIPY NA SEVERSKÉ KNIHY

TIPY NA SEVERSKÉ KNIHY – DOKUMENT KE STAŽENÍ

Více tipů na:

 

KOMPLETNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Organizátory „Soutěže o nejlepší recenzi na severskou knihu“ (dále jen „soutěž“), pořádané v rámci kampaně na propagaci severské literatury #ReadNordic (dále jen „kampaň“), jsou Velvyslanectví Dánského království v Praze, Velvyslanectví Finské republiky v Praze, Velvyslanectví Norského království v Praze, Velvyslanectví Švédského království v Praze a Skandinávský dům, z. s. (dále jen „organizátoři“). Soutěž koordinuje Skandinávský dům, z. s., se sídlem Dejvická 209/3, 160 00 Praha 6, IČO 270 16 188. Aktuální informace o průběhu soutěže a všechny případné změny jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách kampaně www.readnordic.cz a na Facebookové stránce kampaně: www.facebook.com/ReadNordic.

Soutěžícím se stává každý, kdo do 22. dubna 2016 (včetně) zašle soutěžní text odpovídající níže uvedeným zadaným kritériím na e-mailovou adresu info@readnordic.cz. Všichni soutěžící obdrží do 3 pracovních dnů e-mailem potvrzení o přijetí textu do soutěže.

Soutěžící musí být občanem/občankou České republiky a v době odeslání soutěžního příspěvku musí být studentem/studentkou střední školy.

Do soutěže jsou přijímány pouze texty, které odpovídají následujícím kritériím: 1. Text je recenzí na severskou knihu (tj. knihu, která byla původně publikována v jednom ze severských jazyků – dánština, faerština, finština, grónština, islandština, norština, sámština, švédština – nebo jejíž autor/ka je občanem/občankou Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska či autonomních území přináležejících k těmto státům), která byla vydána v češtině. 2. Text obsahem, stylem a formou odpovídá požadavkům na slohový útvar „recenze“. 3. Text má minimální rozsah 3000 znaků a maximální rozsah 6000 znaků (vč. mezer). 4. Text je napsán v českém jazyce.

Texty do soutěže jsou přijímány výhradně v elektronické podobě v editovatelném formátu (docx, doc, rtf, odt apod.). Do soutěže nepřijímáme texty zaslané poštou či doručené osobně, texty ve formátu pdf či texty zkopírované do těla e-mailu.

Do soutěže jsou přijímány pouze původní, dříve nepublikované texty. Zasláním soutěžního textu soutěžící čestně prohlašuje, že je výhradním autorem textu a že text nebyl dosud publikován v tištěné ani elektronické podobě (např. na blogu, webových stránkách, sociálních sítích). Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně jeden soutěžní text.

V průvodním e-mailu musí být uvedeno celé jméno autora/autorky textu, střední škola, jejíž studentem/studentkou je soutěžící v aktuálním roce a kontaktní e-mail a telefon. Do záhlaví recenze je potřeba uvést český název recenzované knihy, celé jméno autora/autorky, celé jméno překladatele/překladatelky a rok českého vydání. Nezapomeňte také vymyslet název recenze.

Zasláním soutěžního textu soutěžící uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a poskytuje organizátorovi soutěže souhlas se zveřejněním svého jména v seznamu finalistů. Soutěžící dále uděluje organizátorům výhradní právo na využití soutěžního textu, jeho zveřejnění v jakékoli podobě a případné redakční úpravy textu včetně redakčního krácení. Při publikování textu se pořadatelé zavazují vždy uvádět jméno autora. Přihlášením do soutěže prostřednictvím zaslání textu soutěžící také potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a podmínkami soutěže a že je plně respektuje.

První tři místa v soutěži vybere odborná porota nominovaná organizátory soutěže. Při vyšším počtu obdržených soutěžních textů jsou organizátoři oprávnění provést předvýběr textů, které postoupí k hodnocení odbornou porotou. Ceny do soutěže věnovali její partneři a organizátoři, jejich soupis je zveřejněn na webových stránkách www.readnordic.cz.

Na výhru v soutěži není právní nárok, proti rozhodnutí organizátorů či poroty se nelze odvolat.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo úprav či změn pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoli bez náhrady zrušit a práva neudělit některá místa. Všechny změny budou včas zveřejněny na webových stránkách organizátora.