Studenti ČVUT navrhují severský stánek

Severské země budou v květnu 2016 čestným hostem veletrhu Svět knihy Praha, největšího knižního veletrhu v České republice, který se každoročně koná na Výstavišti v Holešovicích.

Protože chceme na veletrh přinést svěží vítr, navázali jsme ohledně návrhu stánku čestného hosta spolupráci s přední českou univerzitou na poli designu a architektury – Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně s Fakultou architektury. Kromě jejích studentů na návrhu pracuje i několik studentů z Fakulty umění a designu z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Možnost navrhnout severský stánek si vybralo asi šedesát studentů, kteří pod odborným vedením pracují na návrzích v průběhu celého zimního semestru. Jelikož někteří tvoří ve dvojici, můžeme se na konci ledna 2016 těšit na prezentaci zhruba padesáti návrhů, z nichž v únoru vybereme vítěze.

„Návrh expozice severské literatury přináší studentům naší fakulty reálnou situaci, kdy je třeba architektonickými prostředky a designem vyjádřit konkrétní atmosféru a asociace k dané oblasti a její kultuře. Z průběžných prezentací v ateliérech se zdá, že stánek severské literatury na knižním veletrhu bude nepřehlédnutelný,“ říká doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, vedoucí Ústavu interiéru a výstavnictví FA ČVUT.

Studenti navrhují severský stánek 3

Jaký bude stánek čestného hosta? V souladu s instrukcemi, které studenti dostali k dispozici, ponese stánek výrazný rys společný pro všechny severské státy – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Stánek bude otevřený a dobře přístupný všem generacím, bude zahrnovat dostatek místa pro prezentaci knih, jejich prodej, doprovodné kulturní akce, ale i pro odpočinek. Myslíme také na životní prostředí a oceňujeme jednoduchost, ekologičnost, kreativitu a praktičnost. V neposlední řadě doufáme, že stánek také díky svému inovativnímu a kreativnímu designu přivede na veletrh i návštěvníky, kteří by tam jinak vůbec nezavítali.

„Spolupracovat se studenty a pozorovat je při práci je pro nás velkou ctí. Navíc můžeme být svědky jejich kreativního procesu, protože nám vyučující umožnili sledovat i průběžné práce, které přinesly spoustu úžasných nápadů, jak náš stánek zrealizovat,“ komentuje dosavadní spolupráci na projektu stánku čestného hosta Amelie Heinsjö z Velvyslanectví Švédska.

Studenti navrhují severský stánek 1 Studenti navrhují severský stánek 2