Soutěž o měsíční voucher do videotéky Edisonline

Soutěžte se Skandinávským domem a distribuční společností Film Europe o měsíční voucher do videotéky Edisonline! Zhlédnout v ní můžete třeba finský film Mrzout i s lektorským úvodem naší kolegyně a desítky dalších (nejen) severských filmů.

Soutěžní otázka:

Jakou větou zahajuje Mrzout svoje litanie?

a) To mě zas jednou mohl vzít čert
b) To jsem se zas jednou dožral
c) To mi zas jednou hnulo žlučí

Soutěž byla ukončena.

Správná odpověď: b) To jsem se zas jednou dožral
Vylosovaní výherci: Barbara Fabiánová, Aneta Hlavicová

Odpovědi posílejte na e-mail anezka@skandinavskydum.cz, a to nejpozději do 31. března 2021 vč. Do předmětu e-mailu napište Mrzout. Ze soutěžících, kteří splní zadání, vylosujeme 2 výherce.