Soutěž o vstupenky na festival Specific

Soutěžte se Skandinávským domem o 1×2 vstupenky na scénické čtení finských dramat Zbyteční lidé (30. 5.) a Full Cotton Jacket (31 .5.) vždy od 19 hodin v brněnském Ředitelství Báňské a hutní společnosti na Sukově 4.

Scénické čtení bude uvedeno v rámci festivalu scénických čtení Specific 2016.

Soutěžní úkol:

Napište nám jména alespoň 5 finských dramatiků!

Své odpovědi zasílejte na brno@skandinavskydum.cz nejpozději do 26. 5. 2016 vč. E-mail označte předmětem „Specific“. Nezapomeňte uvést svůj telefonický kontakt a hru, na kterou byste se v případě výhry rádi vypravili (lze soutěžit i o obě zároveň). Výherci budou vylosováni ze správných došlých odpovědí a informováni telefonicky o způsobu převzetí výhry.