Severský literární salón online: Zvířata nejsou bez citu

V červnu se do literárního salónu online připojí host z dalekého severního Švédska. Překladatelka ze švédštiny Klára Fafejtová představí novinku Zvířata nejsou bez citu, kterou napsal švédský etolog Per Jensen a roku 2022 vydalo nakladatelství Portál.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti registrace.


Zvířata nejsou bez citu (česky 2022, Portál, přel. Klára Fafejtová) – Jen málokdo se zabývá tím, co cítí tvorové, kteří jsou součástí naší stravy. Per Jensen, švédský profesor etologie na univerzitě v Linköpingu, vysvětluje emoční fungování u nejběžnějších druhů hospodářských zvířat – slepic, ovcí, prasat, krav a ryb, aniž by ovšem hodnotil počínání lidí či moralizoval. Tím motivuje k úvahám o tom, zda je dnešní způsob zacházení s hospodářskými zvířaty adekvátní. Píše o rozdílech mezi smyslovým vnímáním u člověka a u zvířat, o zvířecích stresorech, o komunikaci se zvířaty, o tom, co ve zvířatech vzbuzuje příjemné emoce, o široké paletě zvuků, které vydávají, o zvířecí řeči těla, jejich zvířecí identitě i o poměrech ve skupině zvířat. Zamýšlí se také nad odlidštěním našeho vztahu k hospodářským zvířatům či nad problematikou levného masa. Text je doplněn odkazy na různé odborné studie a informacemi z českého prostředí.


Klára Fafejtová vystudovala skandinávská studia na Masarykově univerzitě. Již v průběhu studií často jezdila pracovně na sever Švédska, nyní žije ve městě Umeå a pracuje jako lektorka švédštiny – učí především Čechy, Slováky a Poláky žijící ve Švédsku. Kromě švédštiny studovala na univerzitě také ochranu zvířat, a proto se snaží témata skandinávská a zvířecí propojovat – ať už v několika odborných článcích či ve svých diplomových pracích. Zabývala se napříkald současnou švédskou legislativou na ochranu zvířat a překládala články spisovatelky Astrid Lindgrenové o stavu švédských chovů zvířat v 80. letech. Jejím překladatelských debutem je kniha Zvířata nejsou bez citu.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2022. Probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.