Severský literární salón online: Život s Islandem

V dubnu se v literárním salónu podíváme na Island. Hostem bude editorka a redaktorka Daniela Iwashita, která pod názvem Život s Islandem vydala vzpomínkovou knihu významné české skandinavistky a přední znalkyně staroseverské kultury a literatury Heleny Kadečkové.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti registrace.


Helena Kadečková (1932–2018) byla v české skandinavistice posledních šedesáti let tím, čemu se říká legenda. Svými cestami, překlady, přednáškami a popularizační prací se stala neformální vyslankyní islandské či šíře severské kultury u nás a vyslankyní české kultury na Islandu. Na pražské filozofické fakultě vychovala několik generací skandinavistů včetně překladatelů a diplomatů. Své vzpomínky na Island dopsala v prosinci 2017, několik měsíců před smrtí, ale zároveň se dá říct, že je psala celý život. Zčásti vyšla ze svých starých poznámek, dopisů i publicistiky z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, část knihy napsala nově. Autorka nám líčí Island, který do značné míry již zanikl. Vidíme ho dvojí perspektivou: okouzleným pohledem studentky, která z komunistického Československa vtrhla do svobodného světa, a pohledem pětaosmdesátileté ženy, která se vděčně ohlíží za celým životem s Islandem, ale se současnou podobou či stereotypními obrazy této ostrovní země nesouzní a nesouhlasí. Jako by tu promlouvaly dvě kontrastní stránky téže osobnosti: jedna silně kritická, odpovědná a racionální, druhá nadšená, přátelská a dobrodružná. Právě té druhé mohla dát na Islandu průchod, a proto v její knize hraje prim.

Dokončený rukopis Života s Islandem, který po prvním přečtení už nemohla dál redigovat kvůli rychlému postupu nemoci, svěřila Helena Kadečková své přítelkyni, editorce a literární redaktorce Daniele Iwashitě. Ta se ho ujala a vydala ho v nápaditém grafickém ztvárnění Otakara Karlase, s redakčním přispěním autorčiných přátel.

Vzpomínky doplňuje doslov editorky Daniely Iwashity a životopisný rozhovor pro revui Souvislosti, který s Helenou Kadečkovou vedla. Dílo doprovázené řadou vzácných fotografií vyšlo v nové edici HAF.


Daniela Iwashita (*1971) – editorka, literární redaktorka a badatelka. Dlouhodobě se věnuje korespondenci a dílu Jakuba Demla a ediční přípravě moderní a současné literatury. Působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR. S Helenou Kadečkovou redakčně spolupracovala na čtyřech jejích překladech (Auður Ava Ólafsdóttir: Výhonek osmilisté růže, Plus 2012; Gyrðir Elíasson: Kniha od řeky Sandá, Kalich 2013; Tarjei Vesaas: Bělidlo, Kalich 2015; Gunnar Gunnarsson: Advent, Kalich 2017). Vedla s ní životopisný rozhovor pro revui Souvislosti (2012). Edičně připravila a vydala její vzpomínky Život s Islandem (posmrtně 2022). Pro Cestu domů, z. ú., spravuje též autorská práva Heleny Kadečkové a spolu s Danielem Kubecem připravila sérii čtyř videí Advent s Helenou Kadečkovou (2020):


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2022. Probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.