Severský literární salón online: Ryby a draci

V dubnu přivítáme v Severském literárním salónu překladatele z litevštiny, muzikologa a hudebního dramaturga Vítězslava Mikeše. Právě v jeho překladu vyšel v nakladatelství Větrné mlýny roku 2022 román litevské autorky Undinė Razevičūtė Ryby a draci, nominovaný na Magnesii Literu v kategorii nejlepší překladová kniha roku.

Live stream můžete sledovat v pondělí 24. dubna 2023 od 20.00 na facebookové stránce Skandinávský dům. Záznam bude později zpřístupněn na našem YouTube kanále.


Román Ryby a draci vystřelil litevskou spisovatelku Undinė Radzevičiūtė na parnas světové literatury. Autorka v něm prolíná dva nesourodé světy, samotný název je symbolickým odkazem na křesťanskou Evropu a starobylou Čínu. První linie příběhu má povahu historického románu a ústřední postavou je zde reálná historická osobnost malíře Giuseppa Castiglioneho, jezuitského misionáře působícího na čínském císařském dvoře. Druhá, současná, připomíná beletrizovaný scénář sitkomu a čtenáři se v pointách nutkavě vtírá představa umělého smíchu. Dvě střídající se linky tvoří dialog mezi oběma kulturami i nepolevující napětí. Takové, že četba knížky se prakticky nedá zastavit. Svědčí o tom i její mezinárodní úspěch a překlady do mnoha světových jazyků.


Vítězslav Mikeš (* 1977) vystudoval muzikologii na FF UP v Olomouci, absolvoval několik semestrů na FF UK v Praze v oborech litevská a ruská filologie, opakovaně pobýval na několikaměsíčních studijních stážích na Vilniuské univerzitě. Doktorské studium na FF UK završil obhajobou disertace na téma Hudba a text v dílech Broniuse Kutavičiuse a Sigitase Gedy. Věnuje se publicistice (pořady pro Český rozhlas Vltava, texty pro periodika Harmonie, HIS Voice, Czech Music, Opus musicum, A2 atd.), od roku 2012 působí jako dramaturg Filharmonie Brno a festivalu Moravský podzim. V rámci svého hlavního profesního zaměření – činnosti v oblasti hudebního managementu – i mimo ně rád šíří povědomí o Litvě a litevské kultuře, což zahrnuje též překlady z litevštiny. V červnu 2018 obdržel od tehdejší litevské prezidentky Dalii Grybauskaitė řád „Za zásluhy Litvě“ – Rytířský kříž.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2023. Probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.