Severský literární salón online: Posláni na Sever

V květnu v Severském literárním salónu nahlédneme do historie. Hostem bude historik Zdenko Maršálek, jeden z editorů publikace Posláni na Sever, která mapuje osudy tzv. Noráků, tj. Čechů nuceně nasazených nacisty v Norsku. Knihu vydalo roku 2022 nakladatelství Pavel Mervart.

Live stream můžete sledovat ve čtvrtek 18. května 2023 od 20.00 na facebookové stránce Skandinávský dům. Záznam bude později zpřístupněn na našem YouTube kanále.


Poslání na Sever (ed. Vendula V. Hingarová a Zdenko Maršálek, vyd. Pavel Mervart, 2022) – Téměř dva tisíce Čechů se během druhé světové války ocitly v Norsku, kam je proti jejich vůli poslali nacisté v rámci takzvaného nuceného pracovního nasazení. Na severu Evropy zažili nacistickou zvůli, těžkou práci v tvrdých arktických podmínkách, odloučení od rodiny, ale také uchvácení krásou skandinávské přírody a setkání s přátelskými a nápomocnými místními obyvateli. Po válce si říkali „Noráci“ a až do vysokého věku se scházeli, aby společně vzpomínali na tuto drobnou, ale pozoruhodnou kapitolu českých, ale i norských dějin druhé světové války.


Zdenko Maršálek (*1966) je samostatným vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Zabývá se vojenskými dějinami Československa a střední Evropy ve 20. století, vojenstvím v letech 2. sv. války a problematikou národnostní a etnické identity. Je autorem desítek odborných studií a řady monografií, mj. Dunkerque 1944–1945 (2010), „Česká“, nebo „československá“ armáda? (2017), Československo a španělská občanská válka (2017), Nucené migrace v českých zemích ve 20. století (2018), Ve dvou uniformách (2020 a 2021), Čecho/Slovakismus (2019 a 2022).


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2023. Probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.