Severský literární salón online: Instamozek

Do říjnového salónu jsme pozvali překladatelku ze švédštiny Helenu Stiessovou. Povídat si budeme o velmi aktuální populárně naučné knize švédského psychiatra Anderse Hansena Instamozek, která nese podtitul Stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou.

Záznam pořadu:


Instamozek (2021, vyd. nakl. Portál) je kniha renomovaného švédského psychiatra se zabývá dopadem „digitálního věku“ na fungování našeho mozku. Stres, který zažíváme dnes, není stejný jako u našich předků. Jak se s ním vypořádat, když nás mobilní telefony zásobují dopaminem, a podporují tak vytváření závislosti? Navíc narušují naši schopnost soustředění už jen tím, že se nacházejí v naší blízkosti, ani je nemusíme používat. Když si je s sebou bereme do postele, ovlivňuje to kvalitu našeho spánku, a neustálé porovnávání s ostatními na sociálních sítích nám také na klidu nepřidá. U dětí už byla zaznamenána nejdrastičtější behaviorální změna všech dob a není zdaleka jasné, jak používání mobilních telefonů a čtení elektronických materiálů do budoucna ovlivní naši schopnost učení. Nemluvě o prohlubujícím se pocitu sociální izolace… Autor nabízí „první pomoc“ v podobě tipů, jak významně změnit životní styl ve svůj prospěch, uvádí nejnovější poznatky výzkumníků této oblasti a v závěru se zabývá úvahami o tom, zda se náš mozek dokáže na změněné podmínky adaptovat.


Helena Stiessová vystudovala bohemistiku a švédštinu na FF UK v Praze a v minulosti působila jako kulturní koordinátorka na Švédském velvyslanectví v Praze a v Českém centru Stockholm. Věnuje se překladům beletrie pro děti i dospělé, přeložila mimo jiné několik detektivních románů švédského klasika Henninga Mankella, seriálovou řadu Restaurant nebo oceňovanou koláž na pomezí fikce a literatury faktu Expedice od autorky Bei Uusmy. Za překlad románu pro děti Sally Jones a dopis od mrtvého získala v roce 2019 Zlatou stuhu.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2021. Probíhá za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.