Severské akce na Týdnu diverzity

Společný projekt pod záštitou Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy s cílem vytvořit unikátní společenství kultury, vzdělání a vědy zahajuje svou činnost čtyřdenním festivalem Týden diverzity (10.–13. dubna 2017).

Intenzívní umělecké a tvůrčí propojení studentů, akademiků a kulturní veřejnosti se z kaváren, malých klubů a kin – kde se obvykle odehrává a je běžným obyvatelem města takřka neviditelné – přenese do rozsáhlého nevyužitého prostoru Hybernská 4 v centru Prahy, aby zde pod patronátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy postupně zakořenilo a odtud se šířilo a rozrůstalo.

Týden diverzity – na téma Město a emoce – chce ukázat Prahu jako místo, které prožíváme a které žije v nás, místo rozmanité a zamilované do své rozmanitosti, podhradí plné chuti přemýšlet, tvořit a  inspirovat se.

V programu naleznete také několik besed a přednášek zaměřených na Sever:

ÚTERÝ 11. DUBNA

8:30 – Velkoměsto očima a srdcem žen (velký přednáškový sál)
Komu patří město? Patří i ženám? Jak se ráno oblékají? Podle čeho se rozhodují, kudy jít? Kam chodí na kávu? Jak jezdí v noci domů? A kam se uchylují, když nemají kde spát? Jak to prožívají, když jim je 16, 35 nebo třeba 75 let? Na tato témata, ale také na to, jak města plánovat a řídit s ohledem na potřeby všech, bude zaměřena úterní snídaně v rámci Týdne diverzity. Diskuzi pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Kongresem žen, jehož téma je tentokrát Ženy a veřejný prostor.
Účastní se: Helene H. Knudsen –radní města Kristiansand (Norsko), Kongres žen, z.s., Jako Doma – Homelike, o. p. s., Alternativa 50+, o. p. s.

16:00 – představení výstavy Kodaňská řešení a Dobrá města (nádvoří)
Dánské výstavy Kodaňská řešení a Dobré město nabízejí inspiraci, jak kreativně přistupovat k územnímu plánování města, budovat infrastrukturu s ohledem na cyklisty, navrhovat udržitelná řešení a zlepšovat kvalitu života ve městě. Výstavy představí Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu ve spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze. Vystavuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

STŘEDA 12. DUBNA

10:00 – přednáška Města v pohledu starých Seveřanů doby vikinské a skandinávského středověku (velký přednáškový sál)
Vztah starých Seveřanů k městům charakterizovaly dva rysy, tak typické pro celou dobu vikinskou (800–1066): neznalost a zejména zvědavost. Tu počaly brzy uspokojovat časté vikinské výpravy na východ i západ, v dobách skandinávského středověku (1066–1397) navíc pilná četba evropské literatury. A v neposlední řadě i bujná fantazie, kterou popisy majestátních a dosti exotických metropolí Evropy i Asie v tehdejších Skandinávcích probouzely.
Přednáší Jiří Starý, pořádá Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

11:00 – Život v Praze je palimpsest: Praha dánskýma očima 19. století (velký přednáškový sál)
V devatenáctém století zavítala do Prahy řada slavných dánských literátů, kteří v kulisách mnohonárodního města nechali naplno rozeznít vlastní sentimenty. Jaký obraz Prahy kreslí Hans Christian Andersen, Georg Brandes nebo třeba Herman Bang, který v českém hlavním městě strávil rok?
Přednáší Helena Březinová, pořádá Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

12:00 – Stockholmská literární procházka (velký přednáškový sál)
Stockholm je dějištěm řady významných švédských románů 19. a 20. století. Právě jejich hrdinové (jako například doktor Glas ze stejnojmenného románu Hjalmara Söderberga) nás provedou ulicemi a zákoutími tohoto „města plovoucího na vodě“ – vylíčený literární obraz konkrétních míst srovnáme s dobovou i dnešní realitou.
Přednáší Radka Slouková, pořádá Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

13:00 – Město plné děsů a přízraků: Oslo Edvarda Muncha (velký přednáškový sál)
Na konci 19. a začátkem 20. století se poklidné a idylické provinciální Oslo, tehdy zvané Kristiánie, citlivému Munchovi jevilo zcela jinak. Kontakty s místní bohémou jeho úzkostné vnímání města ještě posílily. Po dlouhém období stráveném v cizině se však roku 1916 v Oslu usadil s úmyslem vytvořit kolem sebe ochranný val pozemků a ateliérů…
Přednáší Jarka Vrbová, pořádá Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK

ČTVRTEK 13. DUBNA

10:30 – Čtení z Pipi Dlouhé punčochy (dětský koutek)
Ať už je vám pět, pětadvacet nebo padesát, připojte se k našemu semináři (Ne)literatura pro děti! Přečteme si společně pár kapitol z Pipi Dlouhé punčochy a budeme si o nich povídat. Co se stane, když se dívka, která proplula celý svět, usadí v malém městě? Přizpůsobí se Pipi místním normám, nebo městečko přijme Pipi takovou, jaká je, a něco se od ní možná i naučí?
Přednáší Jana Segi Lukavská, pořádá Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Zdroj textu a obrázků: http://tydendiverzity.cz

Více informací také na Facebooku.