Seminář pro začínající překladatele z norštiny

Jste studentem či absolventem nordistiky? Přemýšlíte, že se v budoucnu budete věnovat literárnímu překladu? Nebo už máte pár překladů za sebou, ale necítíte se silní v kramflecích (nejen ohledně překladu, ale také co se týká smluv či spolupráce s redaktorem)?

Právě vám je určen seminář pro začínající překladatele z norštiny, který v rámci festivalu Týdny norské literatury pořádají Překladatelé Severu, Skandinávský dům a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

PROGRAM SEMINÁŘE

10.00 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE

10.05–11.00 VŠEOBECNÝ PŘEHLED (Daniela Mrázová)
– norský a český knižní trh (charakteristika, nakladatelství, veletrhy, literární ocenění)
– činnost nadace NORLA
– spolek Překladatelé Severu

11.00–11.15 Přestávka na kávu

11.15–12.15 JAK SE PŘEKLÁDÁ KNIHA (Kateřina Krištůfková, Jarka Vrbová, Daniela Mrázová)
– vyhledání knihy, oslovení nakladatelství
– smlouva o autorské dílo
– fáze práce na knize: překlad, redakce, korektura

12.15–13.00 Přestávka na oběd

13.00–15.00 PRAKTICKÁ ČÁST PRO BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ (Jarka Vrbová)
– rozbor překladu vybraného úryvku, nutná domácí písemná příprava!
– úvod do překladu z obecného hlediska, specifika norštiny
– úroveň: bakalářský stupeň studia norštiny

13.00–15.00 PRAKTICKÁ ČÁST PRO MAGISTERSKÝ STUPEŇ (Kateřina Krištůfková)
– rozbor překladu vybraného úryvku, nutná domácí písemná příprava!
– nejčastější stylistické chyby při překladu z norštiny
– úroveň: magisterský stupeň studia norštiny, absolventi

Účast na semináři je pro skandinavisty a finštináře zdarma. Praktická část je určena pouze norštinářům. Kvůli omezené kapacitě praktické části semináře a zaslání podkladů žádáme norštináře o registraci přes e-mail  na info@skandinavskydum.cz, v níž uveďte, zda jste studentem (včetně ročníku), nebo absolventem nordistiky na FF UK či FF MU.

Na akci jsou vítáni též členové/čekatelé spolku Překladatelé Severu.