Reakce Zdeňka Lyčky na otevřený dopis předsedy Skandinávského domu MHMP

Vážená paní náměstkyně, vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

jako bývalý ředitel Českého centra ve Stockholmu a velvyslanec České republiky v Dánsku bych se rád vyjádřil k otevřenému dopisu Mgr. Michala Švece, předsedy Skandinávského domu, z. s., který Vám byl zaslán dne 3. ledna 2017.

Skandinávský dům považuji za nejlépe fungující českou neziskovou organizaci podporující česko-severské kulturní vztahy. Je až neuvěřitelné, kolik kvalitních literárních, filmových, hudebních, výtvarných, publicistických a vzdělávacích akcí dokázali tito severští nadšenci během své desetileté činnosti zorganizovat, a ještě k tomu s minimálním rozpočtem.

Jednou z nejviditelnějších aktivit Skandinávského domu v minulém roce byla celoseverská literární akce #ReadNordic, jejímž vyvrcholením byl společný stánek severských zemí na festivalu Svět knihy, pracovní návštěva dánského ministra kultury Bertela Haardera, desítky pozvaných severských spisovatelů a desítky besed a literárních čtení pro pražskou veřejnost. Pan ministr, kterého znám ze svého velvyslaneckého působení v Kodani, vysoce ocenil přínos Skandinávského domu k úspěšné realizaci celé akce. Za takovou iniciativu se Praha opravdu nemusí stydět, zvláště když jí UNESCO propůjčilo titul „Kreativní město literatury“.

V prosinci minulého roku jsem se zúčastnil akademické konference o česko-severských literárních vztazích, pořádané Skandinávským domem v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě bezvadné organizace a odborné kvality jednotlivých příspěvků bych chtěl zdůraznit, že konferenci zahájili jako čestní hosté velvyslanci a velvyslankyně Dánska, Finska, Norska a Švédska. Samotná účast nejvyšších představitelů severských zemí na této akci svědčí o tom, že Skandinávský dům je jimi považován za dobrého organizátora a solidního partnera.

Dovolte mi, abych se zmínil také o výborně fungující veřejné knihovně, ve které Skandinávský dům zabezpečuje cirkulaci pěti tisíc knih z celé severní Evropy včetně Pobaltí, mezi něž jsou zařazeny také archivní, těžko dostupné překlady.

Zmínil jsem se pouze o třech z mnoha kulturních aktivit Skandinávského domu, které potvrzují schopnost tohoto sdružení naplánovat, připravit a realizovat velké i menší projekty, jež by Magistrát hlavního města Prahy měl pravidelně podporovat přiměřenou finanční částkou, za kterou přiznaných 10 000 Kč pro rok 2017 v žádném případě nepovažuji.

Děkuji Vám za Váš čas věnovaný přečtení tohoto dopisu, který je veřejně přístupný na webové stránce Skandinávského domu.

 

S pozdravem

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
překladatel severské literatury
ředitel Českého centra ve Stockholmu v letech 1998–2002
velvyslanec České republiky v Dánsku v letech 2008–2013

 

Adresáti

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky, členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění, místopředseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

 kopie: Mgr. Michal Švec, předseda Skandinávského domu, z. s.

 

Originál dopisu v PDF