Proslov norského krále Haralda V. k národu

Norský král Harald V. promluvil 15. 3. 2020 k národu. Domníváme se, že jeho státnická slova můžou povzbudit nejen Nory, a proto jsme pro vás proslov přeložili do češtiny.

Drazí spoluobčané,

nacházíme se v situaci, která nám připadá neskutečná, je pro nás cizí a děsí nás. Náš život i svět kolem se změnily k nepoznání. A to stojíme teprve na počátku a neznáme všechny důsledky.

Nevědomost nás činí zranitelnými. Vážnost situace nás činí bojácnými. Současné dění v nás vyvolává pocit bezmoci.

Norsko je zasaženo spolu se zbytkem světa. Naším nejdůležitějším úkolem je nyní pokusit se zbrzdit dramatický vývoj, a to tak, že se budeme řídit příkazy úřadů.

Buďme vděční, že máme politické vedení a odborné instituce, které mají odvahu a jsou kompetentní se s nastalou situací popasovat s upřímným a věcným přístupem.

Norsko je známé coby společnost založená na důvěře. Nyní je důvěra obzvlášť potřebná. Důvěra, že každý z nás převezme zodpovědnost a vynasnaží se šíření nákazy zabránit a že státní instituce budou rozhodovat správně a uvážlivě.

V myšlenkách a modlitbách jsem s vámi všemi.

S nemocnými i pozůstalými. Se zdravotníky po celé zemi, kteří jsou ve dne v noci na nohou. S vámi, kdo zažíváte finanční ztráty a obáváte se o budoucnost. S vámi, kdo zajišťujete vše důležité, aby naše země mohla i nadále fungovat. S dětmi, které jsou možná vystrašené a o něž se nyní musíme starat obzvlášť dobře. A s vámi všemi, kdo se cítíte osamělí, protože jsme se dočasně ocitli mimo svá malá i velká společenství.

Na závěr bych chtěl připomenout, že nám všem nyní prospěje troška vřelosti navíc. Jsme v tom spolu. A společně si projdeme vším, co leží před námi.

Český překlad: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům

Zdroj: www.kongehuset.no