Promítání norského katastrofického filmu Vlna spojené s přednáškou

Ústav struktury a mechaniky hornin zve všechny zájemce na promítání norského katastrofického filmuVLNA spojené s odbornou přednáškou a diskusí.

Kino Ponrepo – Praha 1: čtvrtek 16. 2. 2017 / 20:00 hod.
Po filmu bude následovat přednáška Dr. Reginalda Hermannse z Norské geologické služby.

Kino Vatra – Filmový Klub Vsetín: středa 22. 2. 2017 / 19:00 hod.
Přednáška Dr. Jana Klimeše z ÚSMH AV ČR následovaná promítáním filmu.

Vstup na obě projekce volný.

Akce je pořádána v rámci výzkumného programu Strategie AV21 – Přírodní hrozby.