Projekce dokumentárního filmu BLIX NOT BOMBS + debata s novináři

9. listopadu 2023 do českých film míří švédský dokumentární film BLIX NOT BOMBS (režie Greta Stocklassa).

Upozorňujeme na projekci 22. listopadu od 19 hodin v Kasárnách Karlín, po níž bude následovat debata za účasti novinářů a novinářek, kteří mají zkušenosti s pokrýváním válečných konfliktů.

Hans Blix si dnes užívá klid­ný důchod. Na začátku milé­nia ale sehrál klíčovou roli ve válce pro­ti teroru. V rozhovoru s režisérk­ou Gre­tou Stock­las­sa se zamýšlí nad svou kar­iérou i odkazem, který zanechá příštím gen­er­acím. ​„Proč se nám nedaří žít v míru?“ ptá se švéd­sko-česká režisér­ka Gre­ta Stock­las­sa v osob­ně laděném úvo­du svého nového doku­men­tu.

Odpověď hledá spolu s Hansem Blix­em, někde­jším šéfem zbro­jních inspek­torů Rady bezpečnos­ti OSN. V otevřeném reka­pit­u­lačním rozhovoru se Stock­las­sa zaměřu­je přede­vším na hledání zbraní hro­mad­ného ničení po 11. září 2001. Ačko­liv neby­ly nikdy nalezeny, poslouži­ly jako zámin­ka k amer­ické invazi do Iráku. Když dojde na otázku osob­ní zodpovědnos­ti za válku a další katas­tro­fy, mění se Blix z vlíd­ného švéd­ského senio­ra v rázného diplo­ma­ta, který o určitých tématech odmítá disku­to­vat. Jeho portrét je zároveň pronikavou rozpravou o lim­itech diplo­ma­cie a empatie.

Více informací včetně vstupenek naleznete zde.

Úvodní obrázek – zdroj: PINK (www.bypink.cz)