Prezentace knih o Arnoštu Krausovi a Otokaru Fischerovi

Mezi literaturou a vědou

Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci knih o Arnoštu Krausovi a Otokaru Fischerovi, která proběhne 1. listopadu 2021 od 19:00 v Knihovně Václava Havla.

Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943 ) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé (Arnošt Kraus hojně překládal i ze skandinávských jazyků), kritici, kulturní prostředníci, publicisté a vědci. Jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století.

Svazky studií v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert nakladatelství Böhlau se poprvé věnují jejich působení komplexně a v širším kulturněhistorickém kontextu.

O koncepci knih, zjištěných poznatcích a (možné) aktualizaci odkazu obou osobností bude hovořit Petr Brod s editorkami a editory obou svazků Helenou Březinovou (skandinavistka, Filozofická fakulta UK), Steffenem Höhnem (kulturní historik a germanista, Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Václavem Petrbokem (germanobohemista, Ústav pro českou literaturu AV ČR – FFUK), Alicí Staškovou (germanistka a romanistka, Friedrich-Schiller-Universität Jena) a Štěpánem Zbytovským (germanista, FF UK Praha).