Přednáška profesorky Laury Kolbe: Finland 100

Na pozvání Finského velvyslanectví v Praze přijíždí u příležitosti oslav 100. výročí finské  nezávislosti do České republiky a na Slovensko významná finská historička, profesorka Laura Kolbe. Na Karlově, Masarykově a Komenského univerzitě prosloví přednášku nazvanou Finland 100 – Myths and Reality in the Building of a Nation 1917-2017.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

ČT 9. 11. 9.00-10.30 Univerzita Komenského, Bratislava
Filozofická fakulta, Gondova 2, místnost 236
Přednáška ve finštině, tlumočeno do slovenštiny.

ČT 9. 11. 15.50-17.20 Masarykova univerzita, Brno
Filozofická fakulta, budova J, místnost J22
Přednáška v angličtině, netlumočeno.

PÁ 10. 11. 10.00-12.30 Karlova univerzita, Praha
Filozofická fakulta, Hybernská 3, místnost H303
Přednáška v angličtině, netlumočeno.
Po přednášce bude následovat moderovaná diskuse.


Prof. LAURA KOLBE

Laura Kolbe patří k nejvýznamnějších soudobým finským historikům. Magisterský titul z historie získala na Univerzitě v Helsinkách. Roku 1989 obhájila dizertační práci o dějinách helsinské čtvrti Kulosaari zaměřenou na ranou suburbanizaci hlavního finského města ve srovnání s jinými skandinávskými metropolemi, Londýnem a Berlínem. V letech 1983-1991 působila jako kurátorka v Mannerheimově muzeu v Helsinkách. Od roku 1994 přednáší na Univerzitě v Helsinkách urbánní, sociální a kulturní historii a dějiny myšlení, od roku 1995 jako docentka a od roku 2006 jako profesorka evropské historie. Pracovala v redakčním týmu monumentální Kulturní historie Finska I.-V. (Suomen kulttuurihistoria I-V, 2002-2005) a ve spolupráci s dalšími autory napsala téměř dvacet historických publikací, především o dějinách Helsinek. Od loňského roku působí také v helsinském zastupitelstvu.

Text – zdroj: wikipedia.org