Přednáška Melancholie v severské fotografii

Přednáška Melancholie v severské fotografii volně navazuje na příspěvek Studená místa: Exkurz do skandinávské fotografie krajiny připravený pro Skandinávský dům v roce 2011.

Nová přednáška si klade za cíl rozšířit původně sledovaný žánr krajiny o další vizuální oblasti jako je například portrét či zátiší. Tematickým úběžníkem prezentovaných snímků bude melancholie, jakožto složitě uchopitelný stav umělcovy mysli transformovaný do fotografických obrazů, odkud intenzivně vyzařuje. Prostřednictvím ukázek z tvorby vybraných autorů nás teoretička fotografie Lucia L. Fišerová provede prostory plnými předmětů s ponurou historií, světem hlubokých osobních prožitků zaznamenaných v obrazových denících, ale i tesknoty plynoucí z intenzivního vztahu s krajinou. Na základě rozboru jednotlivých děl se přednášející pokusí přiblížit fotografický jazyk a poukázat na předobrazy v romantickém malířství, ustálená obrazová schémata a jiná specifika severské vizuality.

Vstupné: 40 Kč (30 Kč pro členy Skandinávského domu)

Foto: Anni Leppälä: Last Autumn, 2008

 

Obrázek – zdroj: www.statoil.com