Přednáška: Jiří Procházka: Island – Ultima Thule

Klub cestovatelů srdečně zve na cestovatelskou přednášku Jiřího Procházky:

Během 17denní cesty jsme objeli Island kolem dokola, viděli jsme tolik vodopádů nazývaných foss, až jsme byli trochu přefossovaní. Cestovali jsme na místa, kde se odehrávaly příběhy ze starých ság, vykoupali se v termálních jezírkách, vyrazili do hor na půlnoční výstup za denního světla, navštívili jsme geotermální pole se světoznámými gejzíry a severozápadní pobřeží s koloniemi papuchalků a mnoho dalších zajímavých míst.

Rezervace vstupenek možná přes stránky Klubu cestovatelů.