Přednáška: Česko očima finských spisovatelů

Ústav jazykovědy a baltistiky srdečně zve na přednášku finského překladatele z češtiny a dalších slovanských jazyků Eero Balka na téma Česko očima finských spisovatelů (Maila Talvio, Ilmari Kianto, Irja Salla). Přednáška proběhne v češtině.

Místo konání: Masarykova univerzita, místnost J22, Jaselská 201/18 (vstup z Gorkého 7), 60200 Brno

Eero Balk je finský bohemista, rusista a ukrajinista, překladatel ze slovanských jazyků. Působí též jako tlumočník, kulturní poradce a spisovatel na volné noze. Překládá z ruštiny, ukrajinštiny, češtiny, dále slovenštiny, hornolužické a dolnolužické srbštiny do finštiny. Přeložil do finštiny více než 30 knih, a také divadelní hry a televizní pořady.

Jeho překlady textů několika desítek českých autorů vyšly knižně i v časopisech. Haškův román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války přeložil do finštiny roku 1991 jako první přímo z češtiny. Napsal průvodce Prahou pod názvem Sankarimatkailijan Praha (1996). Za překlad Haškova Švejka obdržel v roce 1992 finskou státní cenu za literaturu. V roce 1992 rovněž obdržel Cenu města Havlíčkova Brodu, za šíření a propagaci českých knih. V roce 2002 mu Obec spisovatelů za propagaci české literatury udělila Cenu Premia Bohemica. Roku 2008 byl zvolen čestným členem klubu Jaroslava Haška.

Text – zdroj: wikipedia.org
Obrázek – zdroj: youtube.com