Přednáška: Bohové a hrdinové Kalevaly

Kde:  Městská knihovna (Mariánské náměstí 1, Praha 1), malý sál

Kdy04.03.2015 – 19:0020:30

Skandinávský dům a Městská knihovna v Praze srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Kalevalský svět mýtů se vedle toho staroseverského u nás vždy těšil velké popularitě, zejména zásluhou Holečkova překladu finského eposu. Přednáška představí hlavní postavy Kalevaly, bohy i hrdiny (Väinämöinena, Ilmarinena, Lemminkäinena, Joukahainena, Kullerva, Louhi, Aino a další), a to na základě jejich zobrazení ve finské lidové slovesnosti, Lönnrotově eposu i pozdějších interpretací.

Přednáší Michal Švec ze Skandinávského domu.

Vstupné: 50 Kč
Rezervace vstupenek na www.mlp.cz

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.