Ozvěny festivalu Výpravy Seveřanů

Seveřané byli odjakživa proslulí svou odvahou a touhou objevovat, pronikat na místa, kde ještě nestanula lidská noha, putovat k pólům, plavit se po světových oceánech, podnikat nebojácné expedice mnohými neprávem předem odsouzené k nezdaru. Brněnské ozvěny festivalu Skandinávského domu Výpravy Seveřanů připomenou filmová a literární zpracování nejslavnějších z nich.

Zdeněk Lyčka seznámí návštěvníky s grónskými cestami badatele, antropologa a spisovatele Knuda Rasmussena. Diváci vyrazí s Thorem Heyerdahlem v moderní filmové adaptaci Kon-Tiki na balsovém voru  přes Tichý oceán. Mohou se také zaposlouchat do strhujících deníků Fridtjofa Nansena z cesty na lodi Fram na severní točnu. O životě norského dobyvatele jižního pólu Roalda Amundsena se dozvědí v dokumentárním snímku Ledové srdce, obsahujícím u nás prakticky neznámý archivní materiál.

Podrobnosti o jednotlivých pořadech včetně informací o vstupném a rezervaci vstupenek viz uvedený program (rozklikněte název).

PROGRAM BRNĚNSKÝCH OZVĚN FESTIVALU:

18. 10. 18:30 Přednáška: Arktické výpravy Knuda Rasmussena (Moravská zemská knihovna)
19. 10. 18:30 Film: Kon-Tiki (kino Scala, kavárna)
20. 10. 18:30 Dvojprogram: Na severní točnu – čtení z deníků F. Nansena, 20:30 promítání Ledové srdce (kino Scala, kavárna)

Ozvěny festivalu se konají ve spolupráci s univerzitním kinem Scala a Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Literární část festivalu probíhá v rámci projektu #ReadNordic. Akce se konají za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Brna a ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království, Norským filmovým institutem, produkční společností Motlys a norskou Národní knihovnou.