Norští umělci v DOXu zkoumají největší světovou databanku semen

Expozice „Úložiště semen“ je součástí aktuální výstavy Big Bang Data v Centru současného umění DOX. Představuje výsledky on-line rezidence norských umělců Jørna Knutsena a Einara Sneve Martinussena, kteří v rámci projektu analyzují, vizualizují a interpretují data z volně přístupné digitální databáze největšího světového úložiště semen na Špicberkách.

Formát on-line rezidence zdůrazňuje procesuální a otevřený přístup a odkazuje k tématu výstavy Big Bang Data, tedy k digitální době a jejím důsledkům. On-line prostředí se pro autory projektu stává přirozeným působištěm: Jørn Knutsen a Einar Sneve Martinussen se skrze obrazovky setkávají jak s předmětem svého výzkumu, tak s návštěvníky výstavy.

V samostatné expozici jsou v Centru současného umění DOX prezentovány průběžné výstupy zkoumání volně přístupné digitální databáze semen Špicberského úložiště. Autoři se soustředí primárně na vizualizaci různých aspektů dat, která umožňuje nahlížet na informace v nových kontextech. Návštěvník tak může zhlédnout videozáznam, ve kterém umělci představují projekt a jeho cíle, prostudovat si řadu ilustrací, fotografií a dalších vizuálně působivých materiálů či si vyhledat informace o jednotlivých vzorcích semen v seznamech tříděných dle různých kritérií (druhu, rodu, země původu).

Autoři průběžně vedou blog, který jejich činnost dokumentuje a umožňuje komunikaci s návštěvníky, kteří mohou klást autorům otázky týkající se projektu i úložiště semen a jeho dat. Umělci vytvořili návrhy několika propagačních materiálů k projektu (např. materiály pro děti, plakáty aj.) s cílem přiblížit tuto problematiku atraktivní formou i široké veřejnosti.

Globální úložiště semen se nachází v oblasti věčně zmrzlé půdy na norských Špicberkách v Severním ledovém oceánu. Soustřeďuje největší a nejrozmanitější sbírku semen na světě: jsou zde uchovávány duplikáty vzorků semen, které jsou uloženy v genových bankách po celém světě. V obřích ledových halách, které by měly zajistit ochranu semen na stovky let, je v současné době uchováno přes 930 000 vzorků. Zařízení je bezpečným úložištěm pro případ regionálních či globálních krizí. Zároveň ale toto úložiště představuje možnosti mezinárodní spolupráce, naději, zabezpečení budoucnosti lidstva a biodiverzitu. A právě tyto aspekty chtěli autoři ve svém projektu zdůraznit. Jejich záměrem bylo ukázat a rozvést nové aspekty týkající se diverzity a bohatství, o kterých se ve spojitosti s úložištěm tolik nemluví. Zároveň se chtěli zabývat ekonomickými a politickými dopady celého „průmyslu“, který v této souvislosti vzniká.

Jørn Knutsen a Einar Sneve Martinussen působí v designérském studiu Voy a na Vysoké škole architektury a designu v Oslu (AHO). Jejich práce zahrnují vizualizace technologií, filmy, produkty, interaktivní výrobky a výstavy. V minulosti realizovali několik projektů zaměřených na zkoumání a vizualizaci rozsáhlých technologických systémů, jako jsou např. bezdrátové sítě a sítě GPS.

WEBOVÁ STRÁNKA BLOGU

BIG BANG DATA