Neznámý velikán Tarjei Vesaas: literárně-hudební večer

Skandinávský dům a kavárna Liberál v rámci minifestivalu Neznámý velikán Tarjei Vesaas srdečně zvou na literárně-hudební večer s básněmi i prózou norského spisovatele Tarjeie Vesaase. V rámci hudebního doprovodu si pak budete moci poslechnout skladby dalšího norského velikána, Edvarda Hagerupa Griega.

Norský spisovatel a básník Tarjei Vesaas (1897 – 1970) byl význačným představitelem norské lyriky 20. století. Ačkoli jako prozaik debutoval už roku 1923, těžiště jeho tvorby spadá do období od 40. let (kdy také začal publikovat básně) až do jeho smrti. Snad i díky nadčasovým tématům a neotřelým jazykovým prostředkům však jeho tvorba nepozbyla aktuálnosti. Byl, a nadále je, inspirací i dalším generacím umělců nejen z oblasti literatury. Filmového zpracování se dostalo sedmi z jeho děl, mezi nimi i románu Jarní noc, jehož zpracování uvádíme 8. prosince ve spolupráci s kinem Ponrepo.

Překladů do češtiny se většina Vesaasových zásadních prozaických děl dočkala také zásluhou edice Topičovy bílé knihy, počínaje románem Samota Grinde (česky 1943), přes Dům v temnotách (č. 1948) po Vrané koně (č. 1949). Roku 1975 se v nakladatelství Mladá fronta objevil Ledový zámek, nejznámější Vesaasův román, a teprve před dvěma lety vydalo nakladatelství Kalich také román Bělidlo (2015). Ovšem přinejmenším román Ptáci (norsky 1957), valná většina povídek nebo celá autorova básnická tvorba na překlad stále čekají.

Čtení z Vesaasovy prózy a poezie zasadí do kontextu doprovodný komentář nejen k samotné tvorbě autora, ale také k jeho životu, prostředí i kulturním vlivům. Literární program pak navíc zpestří hudební doprovod – ukázky z díla Edvarda Griega, několik z jeho neprávem opomíjených Lyrických kusů.

Vstupné dobrovolné.