Mladý Jeroným 2017

Tradiční akce Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) věnovaná mladým či začínajícím tlumočníkům a překladatelům, studentům translatologie (ale nejen jim).

Konati se bude v sále č. 16 v přízemí K-centra, Senovážné nám. 23, od 10.00 hod. v sobotu 20. května 2017.

10.00 Superpřekladatel v roce 2017
Začínající překladatelé se při vstupu do profese mohou potýkat s řadou nečekaných překážek. Jak nastavit ceny? Jak splnit očekávání klientů a jak na klienty, jejichž očekávání splnit nelze? Jak si udržet vysokou produktivitu? Jak neusnout na vavřínech a pracovat na sobě? V přednášce založené na vlastních zkušenostech shrne Petr Mundev vlastnosti „superpřekladatele“, který se v džungli současného trhu neztratí.

11.00 Jak začít v oboru (Alžběta Malkovská)
V rámci této krátké přednášky se podíváme na to, jaké základní formality je třeba vyřídit (ŽL, přihlášení se na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ), probereme pár pojmů, které by překladatel / tlumočník na volné noze měl znát, protože se ho mohou týkat (identifikovaná osoba x plátce DPH, datová schránka, elektronický podpis – kde a jak zřídit, autorská smlouva, daňové paušály, daňová evidence, pojištění odpovědnosti z výkonu profese atd.) a v krátkosti se také zmíníme o tom, jaké další kroky je potřeba podniknout k tomu, aby překladatel/tlumočník po vyřízení formalit mohl začít na trhu reálně působit.

12.00 Panel prezentací tlumočnických a překladatelských organizací
ASKOT (Michal Staša)
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Kristýna Siková a Lucie Tužová)
Komora soudních tlumočníků ČR (Jana Klokočková)
Jednota tlumočníků a překladatelů (Amalaine Diabová)
Obec překladatelů
moderuje Dely Serrano

13.00-13.30 přestávka, malé občerstvení

13.30 (Ne)etický překladatel aneb co se v kodexech nedozvíte (Andrea Šveřepová)
Co v kontextu překladatelství znamená chovat se eticky? Kde končí naše odpovědnost za překládaný text? Kde všude na nás číhají etické problémy a jak se jim vyhnout? A jak etiku vnímají sami čeští překladatelé?

14.30 Překlady publicistických a literárních textů a osobní zkušenosti z překladatelské praxe (Jarka Vrbová)
Jak začít, jak postupovat, s čím počítat… a čím se nenechat odradit. O nelehké souhře mezi překladatelem, nakladatelem a redaktorem. Dotazy z publika budou vítány.

15.30 Vyhlášení soutěže o Cenu za nejlepší diplomovou práci z oboru translatologie (Tomáš Svoboda)

15.45-16.30 přestávka na kávu

16.30 Úvod do tlumočnické notace (Jana Šteffl)
Přednáška se zaměří na základní aspekty týkající se tlumočnické notace jako specifické  tlumočnické dovednosti. Vysvětlí postavení a roli notace v procesu konsekutivního tlumočení a dále se bude zabývat konkrétními principy tlumočnického zápisu (struktura zápisu, co, jak a kdy zapisovat atd.).Tyto principy budou ilustrovány na konkrétním příkladu tlumočnického zápisu. Na závěr přednášky si účastníci vyzkouší tlumočnický zápis prakticky na krátkém autentickém projevu.

17.30 Příprava na tlumočení, práce ve dvojici, tvorba glosářů (Ina Martens)
Tlumočení vyžaduje přípravu. Na modelu simultánního tlumočení konference se podíváme na to, jak zpracovat poskytnuté podklady a jak postupovat v případě, že podklady nemáme.

18.30       večírek, posezení, diskuse, klábosení…

Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma, nemusíte se registrovat, jen přijďte a budete vítáni!

Text, orázek – zdroj: jtpunion.org