Mezinárodní dny finské lesní terapie v Brně

Lesní terapie je nově se rodící koncept spojující člověka s lesem. Především ve Finsku se jedná o stále populárnější součást životního stylu. Finové proto už potřetí organizují festival Mezinárodní dny lesní terapie. Jedná se o událost s velmi širokým spektrem hostů.

V ČR se festival uskuteční v Brně pod křídly Lesní mysli (26. – 27. 9. 2020). Program bude zahrnovat workshopy, přednášky a samozřejmě čas strávený v blízkosti lesu a přírodě. Česká část festivalu bude v online podobě propojena s akcí probíhající ve Finsku, takže se účastníci mohou těšit i na příspěvky od zahraničních hostů.

Samotní organizátoři z Finska o celém festivalu říkají: „Účinky přírody na zdraví začínají být všeobecně uznávány. Využití léčivých účinků přírody, např. v primární zdravotní péči, teprve začíná. Současně roste komunita lesní terapie a spolu s ní se vynořuje rozmanitost přístupů, termínů a postupů. Cílem Mezinárodních dnů lesní terapie je zvýšit povědomí o lesní terapii jako rostoucím poli a pomoci tomuto oboru podstatným krokem vpřed tím, že se vytvoří mosty mezi praxí a vědou.“

Více informací a program na Facebooku