Malíř a ornitolog Magnus von Wright

Magnus von Wright (13. 6. 1805 – 5. 7. 1868) byl malíř a ornitolog, původem z finského Kuopia. Ve své umělecké tvorbě se proslavil ilustracemi ptáků a krajinomalbou.

Zájem o přírodu a její zobrazování v sobě nesl už od dětství. Stejně jako on, i jeho dva bratři Wilhelm a Ferdinand později malovali ptactvo. Už na střední škole v Turku byl Magnus přijat do vědecké společnosti Societas pro fauna et flora fennica. Další studia absolvoval ve Stockholmu na Švédské královské akademii pro výtvarné umění a v rámci soukromých hodin kresby pod vedením C. J. Fahlkrantze. Ve Švédsku se také seznámil s litografií, výtvarnou technikou, kterou využil ve své pozdější tvorbě. Jeho prvním profesionálním počinem byly ilustrace ke Gottlundově díle Otava, třísvazkovému kompendiu o finské kultuře.

Po návratu do Helsinek se von Wright několik let živil jako kartograf. Poté pracoval v univerzitním zoologickém muzeu, kde se staral o preparaci a konzervaci výstavních exemplářů. Pomáhal také při restauraci sbírek zničených při požáru v Turku. V roce 1849 začal na univerzitě vyučovat kresbu a výuce se věnoval až do své smrti.
V roce 1857 podnikl cestu do Düsseldorfu, kde se zaměřil na krajinomalbu. Dodnes jsou velmi ceněny například jeho obrazy Helsinek a okolí. Nikdy ho neopustil ani zájem o ornitologii. Společně se svým bratrem Wilhelmem ilustroval dílo Švédští ptáci a později sám vytvořil také dílo Finští ptáci.

Autorka článku: Eliška Zoubková, Skandinávský dům
Obrázky – zdroj: en.wikipedia.org, kokoelmat.fng.fi