Louise Christine von Danner

Louise Christine lensgrevinde von Danner, rozená Louise Christine Rasmussen, byla dánská herečka a baletka. Narodila se 21. dubna 1815 v Kodani, kde studovala od roku 1826 balet a o čtyři roky později zahájila kariéru baletky v kodaňské Opeře.

Měla nemanželské dítě s Carlem Berlingem, dědicem jednoho z nejdůležitějších dánských periodik Berlingske Tidende. Díky Berlingovi poznala korunního prince Frederika, se kterým měla během čtyřicátých let poměr. Korunovace Frederika VII. proběhla roku 1848. Chtěl se s Louisou oženit, to však vláda nepovolila, neboť král byl bezdětný a jejich možní potomci by na trůn neměli nárok. Nicméně podpis nové ústavy z roku 1849 Frederika proslavil natolik, že si Louisu přece jen vzít mohl, a tak byli oddáni 8. srpna 1850 na zámku Frederiksborg.

Roku 1850 tak získala Louisa Christine Rasmussen titul hraběnka von Danner, královnou Dánska se kvůli stavovsky nerovnému sňatku nestala. Uzavření takového manželství se setkávalo s nelibostí především u šlechty. Louise byla ve společenských kruzích vystavena posměškům a pohrdání. Později si pár zakoupil sídlo Jægerspris Slot, aby zde společně mohli trávit čas v soukromí. Zde Louise žila i po králově smrti roku 1863. O deset let později založila „Nadaci Frederika VII. pro chudé ženy z pracující třídy“ a budovu nazvala „Dům Danner“. Ve své poslední vůli odkázala Jægerspris Slot k užitku nemajetným služebným. Zemřela 6. března 1874 v Janově.

 

Autorka článku: Antonie Dědečková, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: geni.com