Literatura vikingů?! Starý Sever (nejen) v českých překladech

Co je to staroseverská literatura a které žánry v ní rozlišujeme? Jaké bylo písemnictví vznikající ve Skandinávii – a především na Islandu – před tisícem let? Pojednávala „literatura vikingů“ jen o dobyvačných výpravách a násilí? A co mají společného vikingové a Morava?

Skandinávský dům pořádá v Kongresovém sále v Domě pánů z Fanálu besedu o staroseverské literatuře a jejích překladech do češtiny. Pozvání k diskuzi přijali přední čeští odborníci na toto téma: Lucie Korecká z Fakulty humanitních studií UK a Jiří Starý z Filozofické fakulty UK, autoři původních i překladových děl vážících se k tématu starého Severu.

Moderuje Marek Šík.

Vstup volný.

Akce se uskuteční v návaznosti na Měsíc autorského čtení, jehož letošní program se zaměří na Island.

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.